"Ευχαριστώ αυτούς που κράτησαν τη Θρησκεία μου, τη Γλώσσα μου και την Εθνικότητά μου, για να είμαι Χριστιανός και να λέγομαι Έλληνας."


(Παύλος Βρέλλης)
«Δεν ήρθε πρώιμα η άνοιξη κι ουδέ το καλοκαίρι.

Χαιρόμαστε, χορεύουμε και ψιλοτραγουδάμε,

γιατί ελευτερωθήκανε, αητέ, τα Γιάννενά μας!»«Την Ιστορία μελέτα παιδί μου, γιατί έτσι όχι μόνο τον εαυτό σου και τη ζωή σου θα κάμεις ένδοξη και χρήσιμη στην ανθρώπινη κοινωνία,
αλλά και το μυαλό σου οξυδερκέστερο και διαυγέστερο... »
[Ιπποκράτης]

Οι γυναίκες από τα Τσερίτσανα στον αγώνα για την απελευθέρωση

Η συμβολή των γυναικών των Τσεριτσάνων στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων.


Το Βιβλίο "ΑΝΤΡΙΣΣΕΣ" του Β. Βακάλη παρουσιάζει τη δράση των Γυναικών των Τσεριτσάνων το 1912-13, ώστε να μεταφερθούν στα "Δυο Βουνά" της Ολύτσικας πυροβόλα και να χτυπηθούν απ' εκεί τουρκικές οχυρές θέσεις.
[Όσοι επιθυμούν μπορούν να το αναζητήσουν τηλεφωνώντας στο: 2651028413.]